BAAJATA MANNEEN MURTII OROMIYAA BARA 2013

0
243

Bara 2013 Manneen Murtii Oromiyaatiif baajatni biiliyoona 2 ol ramadameera. Haaluma kanaan:

  1. Baasii namoomaa (mindaa fi faayidaa adda addaa)’f sadarkaa naannoo Qr. 326,411,589
  2. Hojii adeemsisaa idileef Qr. 86,334,995
  3. Baajata waliigalaa baasii marmaartuu Naannoof (MMWO fi MMO 22) Qr. 412,746,584
  4. Baasii Kaappitaalaa ijaarsa pirojektootaaf (MMWO fi MMO 2) Qr. 378,253,688
  5. Waliigala baajata Naannoo (MMWO fi MMO 22) Qr. 800,000,272
  6. Baajata Namoomaa Manneen Murtii Aanaalee 304’f ramadame Qr. 1,070,663,320
  7. Baajata Hojii Adeemsiiftuu Manneen Murtii Aanaalee Qr. 179,450,502
  8. Baajata waliigalaa baasii marmaartuu Aanaaleef Qr. 1,250,113,822
  9. Waliigalli baajata Manneen Murtii Oromiyaa bara 2013 (MMWO, MMO 22 fi MMA 304) Qr. 2,050,114,094 dha.

Daayirektoreetii Karooraa, Baajataa, Hordoffii fi Gamaaggamaa MMWO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here