Manneen Murtii Olaanaa Oromiyaa

Manneen Murtii Olaanaa Godinoota Oromiyaa yoo barbaaddan Teessoo kanaa gadiitiin argachuu dandeessu

 

Godina Addaa Adaamaa
Godina Addaa Naannawa Finfinnee
Godina Arsii
Godina Arsii Lixaa
Godina Baalee
Godina Booranaa
Godina Buunoo Baddallee
Godina Gujii
Godina Gujii Lixaa
Godina Harargee Bahaa
Godina Harargee Lixaa
Godina Horroo Guduruu
Godina Iluu Abbaa Booraa
Godina Jimmaa
Godina Shawaa Bahaa
Godina Shawaa Kaabaa
Godina Shawaa Lixaa
Godina Shawaa Kibbaa
Godina Qeellam Wallaggaa
Godina Wallaggaa Bahaa
Godina Wallaggaa Lixaa
Godina Addaa Adaamaa

Mana Murtii Olaanaa Godina Addaa Adaamaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 022-112-6689

 2. Lakkoofsa Faaksii: 022-112-7892

 3. Imeelli/e-mail: mmoad@sco.gov.etmmoad@oromiya.gov.et

 
Godina Addaa Naannawa Finfinnee

Mana Murtii Olaanaa Godina Addaa Naannawa Finfinnee

 1. Lakkoofsa Bilbila: 011-442-0016

 2.  
 3. Imeelli/e-mail: mmoaf@sco.gov.et (mmaf@oromiya.gov.et)

Godina Arsii

Mana Murtii Olaanaa Godina Arsii

 1. Lakkoofsa Bilbila: 022-331-1248
 2. Lakkoofsa Faaksii: 0223317417

 

 1. Imeelli/e-mail:mmoa@oromiya.gov.et
 2. Lakk S/poostaa:123
Godina Arsii Lixaa

Mana Murtii Olaanaa Godina Arsii Lixaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 046-110-1355
 2. Lakkoofsa Faaksii: 046-110-1514

 

 1. Imeelli/e-mail: Mm0al@oromiya.gov.et
 2. Lakk S/poostaa:---
Godina Baalee

Mana Murtii Olaanaa Godina Baalee

 1. Lakkoofsa Bilbila: 022-665-1602
 2. Lakkoofsa Faaksii: 022-665-1603
 3. Imeelli/e-mail: mmoba@oromiya.gov.et
 4. Lakk S/poostaa:---
Godina Booranaa

Mana Murtii Ol’aanaa Godina Booranaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 046-446-0017
 2. Lakkoofsa Faaksii: 046-446-0276
 3. Imeelli/e-mail:mmob@oromiya.gov.et
 4. Lakk S/poostaa:---
Godina Buunoo Baddallee

Mana Murtii Olaanaa Godina Buunoo Baddallee

 1. Lakkoofsa Bilbila: 057-445-1800

 2. Imeelli/e-mail/ ​mmobb@sco.gov.et/mmobb@oromiya.gov.et

 

Godina Gujii

Mana Murtii Olaanaa Godina Gujii

 1. Lakkoofsa Bilbila: 046-445-0412
 2. Lakkoofsa Faaksii: 046-445-1039
 3. Imeelli/e-mail: mmog@oromiya.gov.et
 4. Lakk S/poostaa:---
Godina Gujii Lixaa

Mana Murtii Ol’aanaa Godina Gujii Lixaa

 1. Bilbilaa: 046-843-9084/83

 2. Imeelli/e-mail/: mmogl@sco.gov.et/mmogl@oromiya.gov.et
Godina Harargee Bahaa

Mana Murtii Ol’annaa Godina Harargee Bahaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 025-666-0416
 2. Lakkoofsa Faaksii: 025-666-5181
 3. Imeelli/e-mail: mmobb@sco.gov.et
 4. Lakk S/poostaa:---
Godina Harargee Lixaa

Mana Murtii Ol’aanaa Godina Harargee lixaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 025-551-200

 2. Imeelli/e-mail: mmohl@sco.gov.et

Godina Horroo Guduruu

Mana Murtii Ol’annaa Godina Horroo Guduruu

 1. Lakkoofsa Bilbila: 057-666-0906

 2. Lakkoofsa Faaksii: 057-666-0907

 3. Imeelli/e-mail: mmohgw@sco.gov.et

Godina Iluu Abbaa Booraa

Mana Murtii Ol’aanaa Godina Iluu Abbaa Booraa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 047-441-1014

 2. Lakkoofsa Faaksii: 047-441-2926

 3. Imeelli/e-mail: mmoiab@sco.gov.et

Godina Jimmaa

Mana Murtii Ol’aanaa Godina Jimmaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 047-111-0425

 2. Lakkoofsa Faaksii: 047-111-1987

 3. Imeelli/e-mail: mmoj@sco.gov.et

Godina Shawaa Bahaa

Mana Murtii Ol’aanaa Godina Shawaa Bahaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 022-112-2655

 2. Lakkoofsa Faaksii: 022-112-2651

 3. Imeelli/e-mail: mmosb@sco.gov.et/mmosb@oromiya.gov.et

 4. Lakk S/poostaa: 1843

Godina Shawaa Kaabaa

Mana Murtii Olaanaa Godina Shawaa Kaabaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 011-135-0271

 2. Lakkoofsa Faaksii: 011-135-1279

 3. Imeelli/e-mail: mmosk@sco.gov.et/mmosk@oromiya.gov.et

 4. Lakk S/poostaa: 52

 1.  
Godina Shawaa Lixaa

Mana Murtii Ol’aanaa Godina Shawaa Lixaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 011-236-2046

 2. Lakkoofsa Faaksii: 011-236-2062

 3. Imeelli/e-mail: mmosl@sco.gov.et(mmosl@oromiya,gov.et)

Godina Shawaa Kibbaa

Mana Murtii Olaanaa Godina Shawaa Kibbaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 011-341-1396
 2. Lakkoofsa Faaksii: 011-341-3151
 3. Imeelli/e-mail: mmosk@sco.gov.et
Godina Qeellam Wallaggaa

Mana Murtii Ol’aanaa Godina Qeellam Wallagaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 057-555-1278

 2. Lakkoofsa Faaksii: 057-555-2423

 3. Imeelli/e-mail: mmoqw@sco.gov.et

Godina Wallaggaa Bahaa

Mana Murtii Olaanaa Godina Wallaggaa bahaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 057-661-1030
 2. Lakkoofsa Faaksii: 057-661-4847
 3. Imeelli/e-mail:  

 

Godina Wallaggaa Lixaa

Mana Murtii Olaanaa Godina Wallaggaa Lixaa

 1. Lakkoofsa Bilbila: 057-771-1043

 2. Lakkoofsa Faaksii: 057-771-1631

 3. Imeelli/e-mail: mmow@sco.gov.e