Pirezidaantota Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa

Pirezidaantota Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Jalqabarraa kaasee hanga Ammaatti turan